Tuyển sinh lao động

THÔNG BÁO TUYỂN ĐƠN HÀNG TU NGHIỆP SINH NHẬT BẢN THÁNG 3/2018